מדיניות פרטיות, תנאי שימוש באתר, פרטים אישיים

כללי: בעת שימוש בדף הנחיתה/באתר/בפייסבוק/וואטסאפ נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט IP שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע: חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע שלי ובאחריותי.
השימוש במידע: השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
• ליצור עמך קשר למטרת רישום לקורסים.
• לעדכן אותך בפעילויות שנעשית על ידי.
• לעדכן אותך בפעילויות חדשות שנעשות על ידי.

דיוור ישיר אלקטרוני: אני מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילויות מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. אני לא אמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי: אני, מאירה דהן, לא אעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.

Cookies: האתר שלי משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע: אני מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אני לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות: בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

פרטים ליצירת קשר: מאירה דהן, נייד: 0545-336190 כתובת: נרבתה 2 , נחלאות ירושלים 9455102. ח.פ 030016554.

תנאי השימוש באתר אינטרנט: meira.co.il
באתר ננקטים לעיתים לשון זכר ולעיתים לשון נקבה ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצידך לתנאים אלה.
3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
12. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
13. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
14. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
17. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
18. צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. חל איסור מוחלט להשתמש באתר בזהות בדויה או להתחזות לאדם אחר או להיכנס לאתר בשמו של אדם אחר ללא אישורו המפורש.
19. רכישת הקורס היא אישית ואינה ניתנת להעברה. אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח הרכישה, ואין לתת הרשאה לעשות שימוש בפרטי החשבון, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב מראש מבעלי האתר.
20. על הרוכש לבדוק את אופי התכנים ומהותם טרם הרכישה.
21.מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש קורס ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
22. חשבונית מס/קבלה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר מייד עם ביצוע התשלום ואישור מחברת האשראי. על המשתמש לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל ולוודא נכונות הפרטים. עותק מהחשבונית ניתן יהיה למצוא גם באזור האישי של המשתמש.
23.כל התשלומים הם עבור "דהן מאירה-מלווה ומנחה תהליכי שינוי"
24. . סיום תקופת הצפייה ביוזמת המשתמש טרם תום תקופתו– על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, במידה ומשתמש רוצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר.
25. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך 20 דקות  או יותר, תהא חזקה לשימוש בקורס, ורישום מחשבי הקורס (שלח מסר) יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח המשתמש ומנהלי האתר יאשרו, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות באתר  או בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב למנהלת האתר ואפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה מנהלת האתר: דהן מאירה, דוא"ל: coaching@meira.co.il
26. רכישות מהאתר יבוצעו ע"י גילאי 18 ומעלה, ובנתוני כרטיס האשראי של הרוכש בלבד.

27. עם התשלום עבור קורס כזה או אחר, יועבר הקורס במלואו ללקוח, וקבלה תשלח ע"פ הנאמר בסעיף 22. 
28. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
29. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.